2 % z daní na podporu podnikania mladých

Aktivity Združenia mladých podnikateľov Slovenska môžete podporiť poukázaním 2 % Vašich daní.

Údaje potrebné na poukázanie 2% za rok 2013 pre Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42178886
Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy

 1. Vyčíslite 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Do daňového priznania pre fyzické osoby vpíšte údaje prijímateľa 2% Vašej zaplatenej dane:
  Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 42178886  (vypisovať zľava)
  Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 31. 03. 2014
 4. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní do 31. 03. 2014

 

Postup pre zamestnancov  - zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 02. 2014
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  prevezmite dátum zaplatenia dane
  vyčíslite 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, zaplatenej dane
 5. Údaje prijímateľa:
  Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 42178886  (vypisovať zľava)
  Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 6. Na daňový úrad podľa Vášho bydliska doručte do 30. 04. 2014:
  Vyhlásenie o poukázaní 2 %
  Potvrdenie o zaplatení dane a spolu

 

Postup pre právnické osoby

 1. Vyčíslite maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, minimálne však 8 eur pre jedného prijímateľa;
 2. 1,5% z dane podľa daňového priznania – ak do 31. 03. 2014 nedarujete financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti IV. kolónku 3.
 3. 2 % z dane podľa daňového priznania - ak do 31. 03. 2014 darujete financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti IV. kolónku 1 a 2.
 4. V daňovom priznaní vpíšte údaje prijímateľa:
  Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 42178886  (vypisovať zľava)
  Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 5. Pokiaľ si právnická osoba vyberie viac prijímateľov, vloží do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uvedie analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uvedie, koľkým prijímateľom chce podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad
 7. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v stanovenej lehote