O nás v skratke:

Našou víziou je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Viac o nás
Tam, kde sa rodí svet zajtrajška...

Business angels

Naším cieľom je podporovať začínajúcich podnikateľov a zvyšovať šancu na ich úspech. Keďže jedným z problémov mladých podnikateľov pri štarte biznisu je počiatočný kapitál, tak Združenie mladých podnikateľov Slovenska realizuje niekoľko aktivít v tejto oblasti. Klub podnikateľských anjelov, Idemart.sk, investičné fóra či súťaže.

V roku 2011 sme sa stali jedným zo spoluzakladateľov prvej siete neformálnych investorov na Slovensku nazvanej Klub podnikateľských anjelov Slovenska a v roku 2012 sme spustili prvé on-line trhovisko nápadov a kapitálu Idemart.sk. Zorganizovali sme dve investičné fóra, kde mohli mladí podnikatelia prezentovať svoje nápady investorom, spoluorganizovali sme dva ročníky súťaže Vyhrajte investora, dva ročníky Stredeourópskeho fóra podnikateľských anjelov a dva ročníky konferencie Od nápadu k profitu - financovanie inovácií a rastu.

Klub podnikateľských anjelov Slovenska

Klub podnikateľských anjelov Slovenska (KPAS) je neformálnou iniciatívou Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a Hospodárskych novín. Klub vznikol v roku 2011 ako prvá sieť podnikateľských anjelov na Slovensku. KPAS združuje popredných, najmä slovenských podnikateľov a manažérov, ktorí majú záujem investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do inovatívnych podnikateľských zámerov. 

Ide o jednu z kľúčových aktivít ZMPS pri uľahčení získania kapitálu pre start-upy mladých podnikateľov od investorov – podnikateľských anjelov. Klub podnikateľských anjelov združuje viac ako 25 investorov.Rozhovory s vybranými z nich mohli čitatelia nájsť na jeseň 2011 v pravidelnej rubrike v Hospodárskych novinách.

V roku 2011 prejavilo záujem o investora z Klubu podnikateľských anjelov Slovenska 118 záujemcov a v roku 2012  71 záujemcov. Zo všetkých zájemcov o investora v rokoch 2011 a 2012 rokovalo o investícií s investormi z Klubu podnikateľských anjelov Slovenska 27 podnikateľov.

Ideamart.sk

Ideamart.sk je on-line trhovisko, ktorého cieľom je sprostredkovať kontakt medzi individuálnymi investori a perspektívnymi podnikateľskými projektami, ktoré potrebujú kapitál. Ideamart.sk vznikol ako odozva na skúsenosti Združenia mladých podnikateľov s prevádzkou slovenskej siete neformálneho rozvojového kapitálu pod názvom Klub podnikateľských anjelov Slovenska. Na túto sieť sa obracajú mnohí podnikatelia, ktorých projekty nespĺňajú nároky kladené investormi, čo však neznamená, že ich projekty nemôžu byť konkurencieschopné. Ďalším príkladom sú takí podnikatelia, ktorí nepotrebujú rizikový kapitál, ale napríklad len úverové financovanie. Ideamart dáva podnikateľom (budúcim podnikateľom) rovnakú možnosť osloviť investorov bez rozdielu na ich potreby.

Služby portálu Ideamart.sk môže bezplatne využiť každý, kto hľadá partnera na realizáciu alebo rozvoj svojho podnikateľského  projektu, resp. má podnikanie, ktoré chce predať. Registráciou na portáli Ideamart.sk získate možnosť uverejniť neobmedzené množstvo svojich podnikateľských projektov a nájsť pre ne investora. K týmto podnikateľským projektom zároveň máte možnosť získať spätnú väzbu. Zároveň prostredníctvom kontaktného formulára získajú podnikatelia možnosť aktívne osloviť tých investorov, ktorí uverejnili svoju ponuku. 

Stredoeurópske fórum podnikateľských anjelov

Združenie mladých podnikateľov Slovenska v rokoch 2011 a 2012 spoluorganizovalo v Bratislave Stredoeurópske fórum podnikateľských anjelov. Cieľom podujatia je prinášať na Slovensko skúsenosti s investovaním do start-upov v okolitých krajinách, cenné rady a tipy ako získať investora pre svoj inovatívny nápad, ale tiež dať mladým podnikateľom šancu prezentovať svoje podnikateľské plány potenciálnym investorom.

Prvý ročník sa konal 17.03. 2011 v Bratislave. Na podujatí sa o svoje skúsenosti prišli podeliť investori z Maďarska a Česka a potenciálni angel investori zo SR. Účastníci podujatia však mali nielen možnosť vypočuť si skúsenosti investorov z okolitých krajín, ale tiež názory start-upov na to, čo to znamená mať vo firme investora. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Druhý ročník Stredoeurópskeho fóra podnikateľských anjelov sa konal 22. 03. 2012 bol organizovaný Združením mladých podnikateľov Slovenska, Združením podnikateľov Slovenska a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 100 hostí, s ktorými sa o svoje skúsenosti podelili investori z Rakúska, Maďarska  či susednej Českej republiky. Nosnými témami boli podnikateľskí anjeli a ich význam pri financovaní inovácií a start-up investície z pohľadu investorov. O svoje cenné skúsenosti sa prišla podeliť aj zástupkyňa európskej siete angel investorov Chiara de Caro (The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and other Early Stage Market Players), ktorá hovorila o význame podnikateľských anjelov a sietí podnikateľských anjelov v Európe.

Okrem zahraničných rečníkov na podujatí vystúpili aj investori zo Slovenska. Porovnanie start-upov v Silicon Valley a na Slovensku z pohľadu aktívneho investora ponúkol slovenský biznis anjel Ladislav Kossár.

Popoludňajšia časť podujatia bola zameraná na prezentáciu biznis plánov investorom. Najmä mladí podnikatelia mali šancu predstaviť svoje nápady z oblasti  informačných technológií, elektrotechniky, potravinárstva a ďalších odvetví. 11 inovatívnych podnikateľov malo jedinečnú príležitosť prezentovať  svoj biznis investorom združeným v Klube podnikateľských anjelov Slovenska a získať tak kapitál a skúsenosti na rozvoj svojho podnikania.   

Vyhrajte investora

V rokoch 2011 a 2012 Združenie mladých podnikateľov spoluorganizovalo so Slovenskou asociáciou rozvojového kapitálu súťaž Vyhrajte investora. Podnikatelia mohli získať venture kapitálovú investíciu do výšky 1 000 000 €. 

Hľadáte investora?

Ak hľadáte investora pre svoj podnikateľský zámer, skúsete ideamart.sk alebo nám nechajte e-mail a do svojej mailovej schránky dostanete aktuálne informácie o investičných fórach, ktoré organizujeme alebo súťažiach, v ktorých môžete získať investora pre svoj start-up

Fotogaléria:

Partneri: